سايت ره يافتگان http://rahyafteha.ir

وابسته بخش ره يافتگان نمايشگاه قرآن تهران و به همت انجمن شهيد ادواردو آنيلي(مهدي)           www.edvardo.com 

و با حمايت و مشاركت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راه اندازي شده است اين سايت در صدد است تا ره يافتگان به درگاه خداوند و اسلام ناب محمدي را معرفي و زندگي و سرگذشت آنها را به اطلاع عموم برساند باشد تا خداوند ما را نيز از ره يافتگان قرار دهد. سايت رهيافته در پي تقاضاهاي بسيار زياد مردمي در نمايشگاه قرآن تهران  و بخش ره يافتگان اين نمايشگاه راه اندازاي شده و كمك همه پويندگان حقيقت را براي رسيدن به سرانجام مي طلبد و دست همه دوستان را به گرمي مي فشرد.

باشد كه اين تحفه ناچيز مورد رضايت خداوند متعال و عنايت امام عصر قرار گيرد